FINGERFÄRG info

barnen få målar med händer på en bagrund och färgen helt ofarlig och är fingerfärg. och ha regn kläder låna ut för skydda kläderna och färgen är vattenbaserat. gå lätt få bort. tid 45 min, i studio

Pris 70kr och ingår inga bilder

OBS! Inga bilder eller produkter ingår i fotograferingsavgiften!